صبحها بسختی از  خواب بیدار میشم۰ بیدار موندن تا دم صبح کار هر شبم شده  تقریبا ۲ ساعت بیشتر نمی خوابم رفتم دکتر کلی نشست با من صحبت کرد  منم برای اینکه به کسی بر نخوره سر تکون می دادم یعنی بله شما درست می فرمایید  بعدش بقول خوش چون داروهای شیمیایی عوارض داره دارو گیاهی تجویز کرد (( اسطوقدوس)) معجزه قرن توری صحبت می کرد انگاری پای یکی از شبکه های ماهواره ای نشسته ا ی یارو داره خودش و جر میده که مردم چیزی خرید کنند .... دکتر بیچاره زیادی تلویزیون نگاه می کنه ...... آخر کاربا  تبلیغ پر شور دکتر یک بسته قرص گیاهی خواب آور یا همون آرامش بخش خریدم به امید اینکه شب تا صبح سرم از رو بالشت بلند نمی کنم. ۱۲شب  طبق معمول از باشگاه برگشتم به امید خواب نرم لطیف ((جملات دکتر)) و سر حال از خواب بیدار شدن بدون هیچ خستگی .روی تخت دراز کشیدم بروشور قرص نوشته دوتا کافیست دکتر گفته تا سه تا مجازه منم چهارتا میزنم بالا ............... ساعت سه صبح از کتاب خوندن خسته میشم اما خوابم نمیاد ....... ساعت پنج صبح یک فیلم تمام شد اما چشمام خسته نیستند هوا روشن میشه ترجیح میدم برم  یک قدمی بزنم  قبل از قرص خوردن مطمئن بودم اون موقع صبح خواب بودم فکر کنم قرص تاثیرش روی من برعکس  گذاشته  همون دو ساعت خواب از من گرفته..........

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط مـــهــاجـــر  |